امروز: دوشنبه، 6 خرداد 1398

شرکت فشار شکن

خوش آمدید


دستگاه جلوگیری و هشدار از گرفتگی لوله


دستگاه جلوگیری و هشدار از گرفتگی لوله های فاضلاب به روش الکتروپلیمر و مکانیک

گواهی نامه ثبت اختراع :


توضیحات مربوط به دستگاه :
 در اثر گرفتگی لوله های فاضلاب شرکت ها دچار مشکلاتی هستند . اگر لوله از 85% حجم خود بیشتر پر شود این دستگاه به شرکت اخطار داده که گرفتگی در کجا می باشد و انرژی مصرفی آن خورشیدی می باشد