امروز: دوشنبه، 17 مرداد 1401

شرکت فشارشکن

خوش آمدید


تشک مواج سلول عرضی و دستگاه جاذب رطوبت و بو


گواهی ثبت اختراع:

عکس دستگاه که قابل نصب بر روی تشک مواج می باشد:


 
 مجوز تولید :
 تائیدیه تولید :
 عکس نوزاد :
 این دستگاه اختراعی 3 فایده دارد و جایگاه استفاده آن مختلف است .
 جایگاه مصرف :
 1) جهت بیماران بدون حرکت 
 2) نوزادان 
 چون 35 لیتر جابجایی هوا در زیر نوزادان را دارد مادر در عوض کردن پوشک نوزاد راحت تر می باشد.
 جهت بیماران بدون حرکت هم در عوض کردن پوشک کمک کرده و هم اگر بیمار زخم بستر داشته باشد در خشک کردن زیر بدن بیمار و غیر فعال شدن باکتری ها کمک نموده و همینطور مایعات را به درون یک ظرف هدایت کرده و اجازه شستشوی بیمار را بر روی تخت به ما می دهد.